Právě jsme ukončili 1. část prodeje bytových jednotek, kadeřnického a kosmetického salonu v Paláci Komenium nacházejících se ve II., III. a IV. NP. Prodáno bylo celkem 20 jednotek a u dalších třech bytových jednotek je složen rezervační poplatek. Prodej bytů byl tedy úspěšně ukončen.
 
Nyní zahajujeme 2. část prodeje jednotek v Paláci Komenium, a to prodej 8 jednotek, konkrétně 7 ordinací a lékárny v Privátní klinice Paláce Komenium. Ke každé ordinaci je možné přikoupit parkovací stání v ceně 500.000,- Kč. Parkoviště je umístěno vedle domu na pozemku č.p. 345.
 
Tři ordinace byly 7 let v provozu stomatologického centra. Dvě ordinace mají samostatný vstup z ulice a je možné je využívat jako ordinace praktického lékaře. Klenuté stropy ordinací zdobí zrestaurované historické malby, tzv. černobílé grafity. Ostatní ordinace mají variabilní využití a patří k nejlepším prostorům v domě se samostatným bezbariérovým vstupem z ulice. Tento monumentální vstup, který připravujeme, je ze skla a kovu, typický svým půlkulatým tvarem a situovaný směrem k velmi frekventované uličce, tzv. Rybářské Baště, kterou chodí cca 5 tisíc lidí denně k Bílé věži přes Velké náměstí schodištěm Bono Publico. Vedle tohoto nárožního vstupu Privátní kliniky Paláce Komenium vznikají privátní terasové zahradní úpravy s obnovou původního vodního rigolu a padacího mostu pro veřejnost. Celá revitalizace území má připomenout období vzniku Rybářské Bašty, pro kterou padlo kus hradebního opevnění a vzniklo známé schodiště Bono Publico. Ustoupit musela i celistvost ochrany opevnění vodním rigolem, aby rybáři a pradleny mohli sejít k řece Orlici. Na tuto budoucí Rybářskou Baštu navazují sklepní prostory domu, ve kterých vznikne informační kancelář pro ENVIRONMENT.

Každá ze 7sedmi ordinací se prodává jako nebytová jednotka do osobního vlastnictví a k této jednotce náleží spoluvlastnický podíl na nebytovém prostoru lékárny č.p. 264/3 o výměře 100,51 m2, která slouží k pronájmu jako vhodná investice. Nájem lékárny je 30.000,- Kč/měsíc.
 
Cena ordinací a cena podílu na lékárně:

Název jednotky a spoluvlastnický podíl (zaokrouhleno) na lékárně:

Ordinace č.p. 264/4 má vlastní čekárnu.
 
Ordinace č.p. 264/14, 264/15 a 264/16 mají čekárnu společnou, ta je označena jako jednotka č.p. 264/17, jsou vybudovány s instalacemi na střed místnosti a doposud byly využívány jako stomatologické centrum.
 
U ordinací č.p. 264/6, 264/12 a 264/11 je možné pro každou ordinaci zajistit samostatnou čekárnu, nebo využít společnou reprezentativní čekárnu za nárožím domu, která je označena jako jednotka č.p. 264/7.
 
K ordinacím č.p. 264/6, 264/12 a 264/11 náleží spoluvlastnický podíl na nebytovém prostoru tzv. dvoupatrové čekárny za nárožím domu. Dolní část slouží jako čekárna k ordinacím a horní část slouží k pronájmu jako vhodná investice.
 
Vizualizace dvoupatrové čekárny č.p. 264/7 při nastavení efektu průhlednosti obvodového pláště:

V okolí Paláce Komenium byly realizovány největší investice Královéhradeckého kraje a Magistrátu města Hradce Králové (Vědecká knihovna, oprava všech jižních teras a zahrad, rekonstrukce bývalého pivovaru za účelem vzniku administrativní budovy Královéhradeckého kraje, oprava budovy Okresního soudu, oprava budovy zdravotní školy a internátu). V současnosti probíhá generální oprava schodiště Bono Publico a začátkem příštího roku se uskuteční přestavba stávající křižovatky na kruhovou křižovatku s přechody pro chodce a cyklisty. Okolo Paláce Komenium vede směrem k Novohradeckým lesům cyklotrasa č. 14. V příštím roce budou dokončeny všechny opravy a rekonstrukce v okolí Paláce Komenium, které se nachází pod městskými hradbami v historické části města. Palác Komenium není v seznamu památek a vnitřní dispozice je jen na rozhodnutí investora.
 
Prostory pro konečného zájemce nabízíme tzv. na klíč. Ordinace, které se částečně nacházejí v prvním podzemním podlaží, mají strop cca 1,5 metru nad úrovní země a podlahu cca 1,5 m pod zemí, a jsou proto ideální zejména v letním období, nemusí se totiž klimatizovat. V domě dokončujeme rozvody pro centrální klimatizační jednotky, a je tedy možné klimatizovat všechny jednotky v domě. V prvním podzemním podlaží se nachází lékárna základního typu, která prošla zkušebním provozem a v minulých letech byla využívána. Lékárna se nabízí do prodeje do osobního spoluvlastnictví, nebo jako spoluvlastnický podíl k 7 ordinacím (viz výše).
 
Nebytové jednotky nabízíme BEZ JAKÉHOKOLIV ZÁSTAVNÍHO PRÁVA NEBO VĚCNÉHO BŘEMENA. Jednotky se nacházejí v Paláci Komenium, který prošel generální opravou, v klasicistním a industriálním stylu, a prodávají se do osobního vlastnictví. Pobyt jak na zámku s dálkovým vytápěním napřímo od Elektráren Opatovice a optickým vláknem pro nejrychlejší internet.

PALÁC KOMENIUM GENERÁLNĚ REKONSTRUOVÁN V LETECH 2003 - 2012:
- uchování historické hodnoty (malby, fresky)
- výměna všech oken (špaletová-vnější křídlo jednosklo, vnitřní křídlo dvojsklo)
- výměna všech rozvodů kanalizace, elektřiny, vody a slaboproudu
- rekonstrukce fasády včetně osazení nových fasádních prvků
- rekonstrukce krovu a nová střešní krytina
- výměna a oprava podlah (parkety)
- oprava a rekonstrukce vnitřních historických prvků (schodiště, dveře, sochy, mříže)
- zateplení severní fasády

PALÁC KOMENIUM POSKYTUJE:
- centrální recepci
- hlídání kamerovým systémem s výstupem na PCO
- elektronický systém hlídání střešních oken kvůli zatékání dešťové vody s výstupem na PCO
- parkování před domem (4.000,- Kč/rok)
- elektrické otvírání dveří
- vysokorychlostní internet (optické skleněné vlákno)
- rozvody televize a rádia
- centrální vytápění z vlastní předávací stanice napojené na dálkový rozvod tepla
- dodávku dalších služeb vodné-stočné, teplá voda, úklid, zabezpečení

 

ORIENTAČNÍ CENY ORDINACÍ A LÉKÁRNY:
- ordinace v 1. PP a I. NP 60.000,- Kč/m2
- lékárna v 1. PP 60.000,- Kč/m2

ORIENTAČNÍ CENY BYTŮ:
- byty ve II. nadzemním podlaží 60.000-70.000,- Kč/m2
- byty ve III. nadzemním podlaží 60.000,- Kč/m2
- byty ve IV. nadzemním podlaží 50.000,- Kč/m2


 

 
 

 

 

 

Prohlášení vlastníka budovy (txt dokument, pdf - půdorysy)

Podrobný popis:

Když se snoubí staré s novým. Život jak na zámku s dálkovým vytápěním napřímo z Elektráren Opatovice a optickým vláknem pro nejrychlejší internet. To nabízí Palác Komenium v historické části města Hradce Králové, pod opravenými městskými hradbami, jejichž součástí jsou rozsáhlé, celoročně zelené zahrady s pergolami, fontánami a kašnami.

Vlastní zimní zahrada s výhledem do této krásné zahrady. V tomto bytovém domě je provozovna kosmetiky a kadeřnictví. Dům má zajištěný bezbariérový přístup a vybudován byl drátěný výtah do všech pater pro uživatele domu a návštěvníky i pro osoby z omezenou pohybovou schopností. Palác Komenium prošel v letech 2003-2018 generální rekonstrukcí a podařilo se uchovat jeho historickou hodnotu, zejména všechny historické malby a fresky, které zdobí stropy všech bytů a chodeb. Došlo k výměně všech oken. Nainstalována byla špaletová okna s vyřezávanou klapačkou (kombinace vnějšího historického křídla s taženým jednosklem a vnitřním křídlem s dvojsklem). V domě byly rovněž vyměněny všechny stoupačky, rozvody kanalizace, elektřiny, vody, slaboproudu a opravy se dočkaly původní venkovní fasády s velmi členitým historickým reliéfem.

Dům obsahuje centrální recepci a je hlídán kamerovým systémem s napojením na PCO. Nabízí elektrické otevírání hlavních dveří, vysokorychlostní internet (optické vlákno společnosti Magnalink, a.s.), dálkové vytápění se smlouvou s výrobcem tepla (Elektrárna Opatovice a.s.) a rozvody televize a rozhlasu. Celá koncepce generální rekonstrukce objektu směřovala k vytvoření úsporných malometrážních bytů a ordinací, a to za pomoci zlepšení tepelně-technických vlastností domu, zateplením severní fasády, instalací speciálních oken a napojením na dálkové vytápění. Měsíční paušál za všechny služby (vodné a stočné, vytápění a TUV, internet, daň z nemovitosti, pojištění, úklid, zabezpečení objektu atd.) činí 30,- Kč/1 m2 podlahové plochy jednotky a položka fondu oprav bude od 1. 1. 2019 činit 12,- Kč/měsíc/1 m2 podlahové jednotky. U bytu a ordinace cca 40 m2 činí veškeré měsíční platby 2.200,- Kč. Výpočet veškerých měsíčních plateb je přiložen u karty každého bytu a ordinace a je vypočten podle skutečné roční spotřeby. Při generální opravě dále proběhla výměna střešních trámů a střešní krytiny. Při opravě byly obnoveny všechny původní stropní malby a historické dveře. Dále byla realizována výměna a oprava podlah z dřevěných parket, historického zábradlí, mříží, soch a plotu. Při rekonstrukci došlo k celoplošnému podříznutí celého objektu moderní technologií (zatloukání speciálních nerezových plechů), která zajišťuje nejdelší možnou životnost technického provedení zamezením vzlínání kapilární vlhkosti zdivem.

První dvě podlaží domu (1. PP a 1. NP) slouží pro komerční využití nebytových prostor – ordinace. Další patra se využívají jako byty a kosmetický a kadeřnický salon a studio Oriflame. Ve sklepních prostorách domu byla otevřena lékárna. V příštím roce v domě vznikne informační centrum zaměřené na životní prostředí se samostatným vstupem z ulice.

K zajištění vyšší bezpečnosti u podkrovních bytů slouží elektronická ochrana střešních oken proti zatékání dešťové vody, která je napojena na bezpečnostní agenturu. V jednotlivých bytech je možné zapojit náramek na přivolání první pomoci a nastavit systém monitorování pohybu, který každou změnu stereotypu dne vyhodnotí jako signál k přivolání pomoci. V blízkosti domu je Fakultní nemocnice a středisko rychlé záchranné služby.

Popis vybavení bytu: moderní baterie, moderní světla, digestoř, sporák, lednice, kuchyňská linka, jídelní stůl s židlemi, postele, gauč, noční stolky, pracovní stůl, šatní skříně, malá knihovna, botník, věšák, nástěnka atd. (viz. foto). Parkování před domem (4.000,- Kč/rok).

 


www.palackomenium.cz | copyright © motioneyestudio.com, 2013-2018