Nyní zahajujeme 2. část prodeje v Paláci Komenium, a to 7 jednotek, konkrétně 3 stomatologické ordinace a 4 bytové jednotky. Ke každé ordinaci je možné přikoupit parkovací stání v ceně 500.000,- Kč. Parkoviště je umístěno vedle domu na pozemku č.p. 345.
 
Poslední 4 bytové jednotky patří k nejlepším prostorům v domě.
 
Na pozemku Paláce Komenium vznikají privátní terasové zahradní úpravy s obnovou původního vodního rigolu a padacího mostu pro veřejnost. Celá revitalizace území má připomenout období vzniku Rybářské Bašty, pro kterou padlo kus hradebního opevnění a vzniklo známé schodiště Bono Publico. Ustoupit musela i celistvost ochrany opevnění vodním rigolem, aby rybáři a pradleny mohli sejít k řece Orlici. Na tuto budoucí Rybářskou Baštu navazují sklepní prostory domu, ve kterých vznikne informační kancelář pro ENVIRONMENT.


V okolí Paláce Komenium byly realizovány největší investice Královéhradeckého kraje a Magistrátu města Hradce Králové (Vědecká knihovna, oprava všech jižních teras a zahrad, rekonstrukce bývalého pivovaru za účelem vzniku administrativní budovy Královéhradeckého kraje, oprava budovy Okresního soudu, oprava budovy zdravotní školy a internátu). V současnosti probíhá generální oprava schodiště Bono Publico a začátkem příštího roku se uskuteční přestavba stávající křižovatky na kruhovou křižovatku s přechody pro chodce a cyklisty. Okolo Paláce Komenium vede směrem k Novohradeckým lesům cyklotrasa č. 14. V příštím roce budou dokončeny všechny opravy a rekonstrukce v okolí Paláce Komenium, které se nachází pod městskými hradbami v historické části města. Palác Komenium není v seznamu památek a vnitřní dispozice je jen na rozhodnutí investora.

Prostory nabízíme tzv. na klíč.
V domě dokončujeme rozvody pro centrální klimatizační jednotky.

PALÁC KOMENIUM GENERÁLNĚ REKONSTRUOVÁN V LETECH 2003 - 2012:
- uchování historické hodnoty (malby, fresky)
- výměna všech oken (špaletová-vnější křídlo jednosklo, vnitřní křídlo dvojsklo)
- výměna všech rozvodů kanalizace, elektřiny, vody a slaboproudu
- rekonstrukce fasády včetně osazení nových fasádních prvků
- rekonstrukce krovu a nová střešní krytina
- výměna a oprava podlah (parkety)
- oprava a rekonstrukce vnitřních historických prvků (schodiště, dveře, sochy, mříže)
- zateplení severní fasády

PALÁC KOMENIUM POSKYTUJE:
- v domě se nachází centrální recepce a majitelé jednotek nijak finančně nepřispívají
  na chod této recepce

- pokud majitel jednotky vyžaduje nadstandardní služby této recepce jako např. nákupy, úklid
  bytu, vyhledávání na internetu, tak tyto služby jsou placené
- možnost zabezpečení jednotky a kódování jednotky aplikací v telefonu majitelem jednotky
  a také možnost připojení zabezpečení jednotky na PCO služby Jablotron
- hlídání kamerovým systémem s výstupem na PCO
- elektronický systém hlídání střešních oken kvůli zatékání dešťové vody s výstupem na PCO
- parkování před domem (4.000,- Kč/rok)
- elektrické otvírání dveří
- vysokorychlostní internet (optické skleněné vlákno)
- rozvody televize a rádia
- centrální vytápění z vlastní předávací stanice napojené na dálkový rozvod tepla
- dodávku dalších služeb vodné-stočné, teplá voda, úklid, zabezpečení

 
  
Prohlášení vlastníka budovy (txt dokument, pdf - půdorysy)
Podrobný popis:

Když se snoubí staré s novým. Život jak na zámku s dálkovým vytápěním napřímo z Elektráren Opatovice a optickým vláknem pro nejrychlejší internet. To nabízí Palác Komenium v historické části města Hradce Králové, pod opravenými městskými hradbami, jejichž součástí jsou rozsáhlé, celoročně zelené zahrady s pergolami, fontánami a kašnami.

Vlastní zimní zahrada s výhledem do této krásné zahrady. V tomto bytovém domě je provozovna kosmetiky a kadeřnictví. Dům má zajištěný bezbariérový přístup a vybudován byl drátěný výtah do všech pater pro uživatele domu a návštěvníky i pro osoby z omezenou pohybovou schopností. Palác Komenium prošel v letech 2003-2018 generální rekonstrukcí a podařilo se uchovat jeho historickou hodnotu, zejména všechny historické malby a fresky, které zdobí stropy všech bytů a chodeb. Došlo k výměně všech oken. Nainstalována byla špaletová okna s vyřezávanou klapačkou (kombinace vnějšího historického křídla s taženým jednosklem a vnitřním křídlem s dvojsklem). V domě byly rovněž vyměněny všechny stoupačky, rozvody kanalizace, elektřiny, vody, slaboproudu a opravy se dočkaly původní venkovní fasády s velmi členitým historickým reliéfem.

Dům obsahuje centrální recepci a je hlídán kamerovým systémem. Nabízí elektrické otevírání hlavních dveří, vysokorychlostní internet (optické vlákno společnosti Magnalink, a.s.), dálkové vytápění se smlouvou s výrobcem tepla (Elektrárna Opatovice a.s.) a rozvody televize a rozhlasu. Celá koncepce generální rekonstrukce objektu směřovala k vytvoření úsporných malometrážních bytů a ordinací, a to za pomoci zlepšení tepelně-technických vlastností domu, zateplením severní fasády, instalací speciálních oken a napojením na dálkové vytápění. Při generální opravě dále proběhla výměna střešních trámů a střešní krytiny. Při opravě byly obnoveny všechny původní stropní malby a historické dveře. Dále byla realizována výměna a oprava podlah z dřevěných parket, historického zábradlí, mříží, soch a plotu. Při rekonstrukci došlo k celoplošnému podříznutí celého objektu moderní technologií (zatloukání speciálních nerezových plechů), která zajišťuje nejdelší možnou životnost technického provedení zamezením vzlínání kapilární vlhkosti zdivem.

První dvě podlaží domu (1. PP a 1. NP) slouží pro komerční využití nebytových prostor – ordinace. Další patra se využívají jako byty a kosmetický a kadeřnický salon a studio Oriflame. Ve sklepních prostorách domu byla otevřena ordinace praktického lékaře.

K zajištění vyšší bezpečnosti u podkrovních bytů slouží elektronická ochrana střešních oken proti zatékání dešťové vody, která je napojena na bezpečnostní agenturu. V jednotlivých bytech je možné zapojit náramek na přivolání první pomoci a nastavit systém monitorování pohybu, který každou změnu stereotypu dne vyhodnotí jako signál k přivolání pomoci. V blízkosti domu je Fakultní nemocnice a středisko rychlé záchranné služby.

 


www.palackomenium.cz | copyright © motioneyestudio.com, 2013-2021